O nas

Fundacja Bez Lęku to organizacja pozarządowa, zajmująca się problemami osób z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami pokrewnymi a także ich bliskimi. Za swoje główne zadania przyjmuje:

  • Zapewnienie bieżącej pomocy osobom z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami pokrewnymi
  • Wsparcie bliskich osób cierpiących na zaburzenia lękowe i zaburzenia pokrewne
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu i stygmatyzacji osób z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami pokrewnymi
  • Pomoc w dotarciu do specjalistów osobom z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami pokrewnymi
  • Podnoszenie kompetencji społecznych osób z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami pokrewnymi
  • Pomoc w powrocie do pełnego zdrowia
  • Informowanie społeczeństwa o istotnym problemie jakim są zaburzenia lękowych
  • Profilaktykę zaburzeń lękowych (zwłaszcza u dzieci i młodzieży).

Idea utworzenia fundacji zrodziła się z doświadczenia lęku, ataków paniki, agorafobii.

Chcemy tworzyć organizację, która w realny sposób pomoże osobom cierpiącym jak i ich najbliższym a także sprawi że problem zaburzeń lękowych zostanie nagłośniony.

Działania Fundacji mają zasięg ogólnopolski. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.