Rada fundacji

Katarzyna Kucharska - Profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra; Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN; Master Practitioner for Eating Disorders and Obesity, Honorary Senior Lecturer Hull York Medical School (2007-2014); współzałożyciel i kierownik Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania - nagrodzonego w 2009 roku Innovation Award i nominowanego w 2014 roku do nagrody BEAT ‘best clinical team of the year’ ; Prof. Kucharska dwukrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienia Clinical Excellence Award –2010 i 2013) – za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania. Po powrocie do Polski we wrześniu 2014 roku współzałożyciel Specjalistycznego Pododdziału Leczenia Zaburzeń Odżywiania w IPiN w Warszawie (2014). Opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; koordynator Europejskiego Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; autorka i współautorka trzech książek, pięciu rozdziałów książkowych.

 

Beata Fundacja Bez Lęku

Beata Lewandowska – radca prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała uprawnienia radcy prawnego i adwokata. W trakcie pracy zawodowej świadczyła obsługę prawną biurom maklerskim, bankom, spółkom, przedsiębiorstwu państwowemu oraz szkole wyższej. Zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie cywilnym. Od 2016 roku członek Rady Fundacji „Bez Lęku”.

 

Irena Fundacja Bez Lęku

Irena Jaworska - dawniej koordynator wolontariatu międzynarodowego w organizacji pozarządowej. Doświadczenie pracy z ludźmi zdobywała w Polsce i Azji (Filipiny). Była wolontariuszką w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w ośrodku geriatrycznym. Aktualnie w trakcie rocznego Kursu Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Chce kształcić się i pracować jako psychoterapeuta.