Leczenie

Z zaburzeń lękowych da się wyjść. Jest to jednak proces długotrwały i wymagający dużo pracy. Warto jednak przejść tę drogę by w końcu wrócić do normalnego życia! Proces zdrowienia warto wykorzystać też jako czas lepszego pozbawiania siebie i swoich potrzeb. 

Ponieważ u podłoża zaburzeń lękowych często leżą problemy psychologiczne leczenie opiera się na PSYCHOTERAPII. Jest to podstawowe narzędzie pracy lekarzy i psychologów pracujących z pacjentem nerwicowym. Mimo że istnieje wiele typów psychoterapii, wszystkie mają na celu wsparcie procesu zdrowienia i przekazanie rzetelnej wiedzy pacjentowi.

Psychoterapeuta może zaproponować terapię indywidualną, opartą na relacji pacjent – terapeuta i terapię grupową. Polega ona na cyklicznych spotkaniach grupy osób o podobnych problemach. Niezależnie od typu celem terapii jest dotarcie do problemu, który wyzwala zaburzenia nerwicowe.

Spotkania z terapeutą mają rożną częstotliwość i długość. Najczęściej jednak odbywają się one 1-3 razy w tygodniu, a trwają od 30 do 50 minut.

Przy rozpoznanych zaburzeniach lękowych stosuje się kilka typów terapii:

  • Terapia behawioralno-poznawcza
  • Terapia psychodynamiczna
  • Terapia systemowa

W procesie terapeutycznym może być też wykorzystywana arteterapia.

Równie ważne w procesie leczenia może okazać się stosowanie środków farmakologicznych. Leki dobiera lekarz psychiatra i tylko przy jego wskazaniu można je przyjmować.