Przyczyny

Jest wiele czynników powstawania zaburzeń lękowych. Ich źródeł należy szukać w naszych relacjach, środowiskach jakich żyjemy a także w uwarunkowaniach biologicznych naszego organizmu. W wyniku długotrwałego stresu związanego z oczekiwaniami otoczenia, trudnościami dnia codziennego lub traumatycznymi doświadczenia nasze ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze – pomimo dobrego stanu fizycznego odczuwamy dolegliwości ze strony wielu układów.

Nie bez znaczenia pozostają też nasze cechy charaktery. Oczywiście są one kształtowane pod wpływem genów ale dopiero w obliczu trudnych doznań zachodzą w nas reakcje lękowe.

Istnieją czynniki zwiększające szanse zachorowania na nerwicę. Są nimi płeć (na zaburzenia lękowe częściej zapadają kobiety), wcześniejsze przypadki zachorowań wśród najbliższych, a także niektóre choroby.

Zaburzenia lękowe mogą także wynikać w trwaniu z niezdrowych relacjach lub życiu w niezgodzie z sobą samym. Taki „wewnętrzny konflikt” sprawia, że poziom niepokoju znacznie się w nas zwiększa. Bardzo często nerwice powstają w wyniku traumatycznych przeżyć: śmierci kogoś bliskiego, utraty lub zmiany pracy, choroby ale także… ślubu.